Plans construction

Ürünlerimiz

Safir Plast Plastik olarak ;

    Aktivitelerimizin çevresel etkisini azaltmayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli ürünler üretirken bağımlı olduğumuz doğal kaynakların sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlamaktayız. Aynı zamanda çevre performansımızı sürekli geliştirmeye ve yürürlükte olan bütün çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin beklentilerini fazlasıyla karşılamakta kararlıyız.

KaynaklarIn sÜrekli olmadIĞININ farkInda olan ÇalIŞanlarImIz, gelecek nesillere yaŞanabilir, doĞal kaynaklarI olan bir dÜnya bIrakabilmek İÇİn sÜreklİ İyİleŞtirme ÇalIŞmalarI yapmaktadırlar.